Nasi specjaliści:

dr Mariusz Grądys

poniedziałek 12:30 – 14:30

wtorek 15:00 – 17:00

prof. Józef Kocur

środa 14:00 – 16:00

dr Maria Witorzeńć-Biegańska

poniedziałek 17:00 – 19:00

wtorek 13:00 – 14:00