MEDYCYNA PRACY

Łódzkim Centrum Medycyny Specjalistycznej
realizujemy kompleksowo usługi
z zakresu medycyny pracy.

Medycyna Pracy obejmuje:

– badania wstępne,

– badania okresowe,

– badania kontrolne,

– badania sanitarno-epidemiologiczne,

– badania kierowców i kandydatów na kierowców samochodów osobowych,

– badania uczniów, studentów, doktorantów, słuchaczy oraz kandydatów do szkół i uczelni wyższych.

Medycyna Pracy Łódź
Medycyna Pracy Łódź ul. Piotrkowska 5 Przychodnia Łódzkie Centrum Medycyny Specjalistycznej

Badania wstępne 

Przechodzą je osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez pracodawcę, dokumentem tożsamości oraz posiadaną dokumentacją medyczną.

Badania okresowe 

Wykonuje się u osób pracujących na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia. Celem tych badań jest monitorowanie stanu zdrowia pracownika w kontekście warunków pracy. To jak często będą przeprowadzane okresowe badania pracownicze i co dokładnie będzie badane zależy od stanu zdrowia pracownika i rodzaju wykonywanej pracy. Decyduje o tym lekarz orzecznik. Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez pracodawcę, dokumentem tożsamości oraz posiadaną dokumentacją medyczną.

Badania kontrolne 

Przeprowadza się u pracownika, którego niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni. Osoba taka, przed powrotem do pracy, musi wykonać badania kontrolne w celu potwierdzenia, że stan jej zdrowia pozwala na ponowne przystąpienie do pracy. Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez pracodawcę, dokumentem tożsamości oraz posiadaną dokumentacją medyczną.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Wykonują osoby, których charakter pracy wymaga częstego kontaktu z żywnością lub/i ludnością (np.: służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, a także/lub wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Badania kandydatów do szkół i wyższych uczelni

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz szkół wyższych i kandydatów na studia doktoranckie, jak również badania uczniów i studentów tych szkół. Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną. Wymienione w nim powinny być czynniki szkodliwe dla zdrowia, a także/lub warunki uciążliwe, na które uczeń może być narażony w trakcie praktycznej nauki zawodu.

Usługi realizowane w zakresie medycyny pracy kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i do firm czy instytucji państwowych.

Firmy zapraszamy do podpisania umowy na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy – oferujemy bardzo konkurencyjne ceny, a także rozliczenia bezgotówkowe. Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@cmslodz.pl

UWAGA!

Podczas wizyty należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także numer PESEL.

Podczas badania lekarskiego osoby niepełnoletniej niezbędna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

Badania w naszej placówce wykonywane są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.

Zapisów można dokonywać:

– telefonicznie pod nr.: 884 877 711,
– przez e-mail: rejestracja@cmslodz.pl
– osobiście Łódź, ul. Piotrkowska 5 (piętro I, wejście z bramy)

Lekarz Medycyny Pracy w Łodzi przyjmuje w Przychodni
Łódzkie Centrum Medycyny Specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Piotrkowskiej 5

Znajdziesz nas tutaj