Nasi specjaliści

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Hanna Zielińska-Bliźniewska

środa 16:00 – 18:00

dr n. med. Andrzej Jankowski

wtorek 15:00 – 16:00

czwartek 15:00 – 16:30